hantverk

Svenskt Hantverk

När vi började tillverka våra mattor var det till största delen genom så kallad förläggarverksamhet, där folk runt om i Horred fick material och mönster som de sedan vävde mattor av i sina hem. Så småningom skaffade vi oss en fabrik och köpte in vävmaskiner från Tyskland. Men för oss har maskinerna aldrig varit mer än verktyg; det är människorna som lägger ner sin själ i tillverkningen som är det viktiga, med deras handarbete och hantverkskunnande. All vår produktion sker fortfarande i Sverige, i Horred – till och med under ett och samma tak.

hrd_1
hrd_4
hrd_2